Configureer je JAMES horloge voor noodoproepen 

Algemene voorwaarden

Voor particuliere klanten. Status: 01.05.2024

Het bedrijf ilogs healthcare GmbH exploiteert de virtuele winkel james.care

ilogs gezondheidszorg GmbH
Kroonplein 1
9020 Klagenfurt

Geregistreerd kantoor: Klagenfurt
Rechtsvorm: GmbH
Klantenservice: Maandag tot donderdag van 08:00 tot 16:00 en vrijdag van 08:00 tot 14:00
Telefoon: +43 (0) 463 504 197
Web: james.care
E-mail: support@ilogs.care

Algemeen directeur: Dr. Walter Liebhart
Adres: zie bovenstaand adres
Tel: +43 (0) 463 504 197 222
E-mail: office@ilogs.care
Bedrijfsregister nr: 481242i
Handelsregister Rechtbank: Rechtbank Klagenfurt
Bevoegd belastingkantoor: Belastingkantoor Klagenfurt (FA57)
UID-nr: ATU72724778

Toezichthoudende autoriteit: Gemeente Klagenfurt
Plaats van uitvoering: 9020 Klagenfurt, Krone Platz 1
Plaats van uitvoering voor onze inzamelwinkels: de respectieve locatie
Commerciële voorschriften: Handelsvoorschriften (www.ris.bka.gv.at)
Vrijwillige gedragscode: (www.guetezeichen.at)
Handelsbenaming: IT
Doel van het bedrijf: Handel in softwareoplossingen voor de sociale sector en de gezondheidszorg
Media-eigenaar, redacteur, uitgever: ilogs gezondheidszorg GmbH

Voor informatie, gegevens en klachten kunt u contact opnemen met: support@ilogs.care

Contractuele partner, toepassingsgebied

(1) De contractuele partners in het kader van de volgende AV zijn ilogs healthcare GmbH (hierna te noemen "ilogs"), Krone Platz 1, 9020 Klagenfurt, Oostenrijk en de klant.

(2) Alle leveringen en diensten van ilogs aan klanten zijn uitsluitend gebaseerd op de volgende Algemene Voorwaarden in de versie die geldig is op het moment van de bestelling.

1 Geldigheid van de Algemene voorwaarden

De AV zijn van toepassing op de verkoop en levering van goederen en het leveren van diensten door ons bedrijf. Door op het selectievakje in de winkelwagen "Ik heb de Algemene Voorwaarden (AV) gelezen en geaccepteerd" te klikken voordat de bestelling wordt verzonden, gaat de koper akkoord met deze Algemene Voorwaarden en is hij eraan gebonden.

Ons aanbod is niet bindend. De bestelling van de volledig handelingsbekwame klant (personen ouder dan 18 jaar) vormt een aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst. De vervolgens door ons verzonden ontvangstbevestiging van de bestelling in de zin van § 10 lid 2 EGG vormt op zich geen aanvaarding van het aanbod. Het koopcontract komt pas tot stand zodra wij de bestelde goederen leveren, door het sturen van een tweede e-mail ter bevestiging van het contract of door een andere aanvaarding van het aanbod van de klant. Alle aanbiedingen op onze website zijn vrijblijvend, niet-bindend en (tenzij anders vermeld) alleen beschikbaar zolang de voorraad strekt.

2. contracttaal

De inhoud van het contract, alle overige informatie, klantenservice, gegevensinformatie en klachtenbehandeling worden aangeboden in het Duits en Engels.

3. orderverwerking, ordercorrectie, orderannulering

Zodra je het gewenste product hebt geselecteerd, kun je het vrijblijvend in het winkelmandje plaatsen door op het symbool van het winkelmandje te klikken. U kunt de inhoud van het winkelmandje op elk moment vrijblijvend bekijken door op het symbool van het winkelmandje te klikken. U kunt ook producten uit het winkelmandje verwijderen door er opnieuw op te klikken. Klik hiervoor op de knop X op het product.

Als je de producten in de winkelwagen wilt kopen, klik je op de knop "Doorgaan naar kassa". Voer vervolgens uw betalingsgegevens in. Als u voor de eerste keer een aankoop doet, wordt u tijdens het betaalproces automatisch als nieuwe klant geregistreerd en hiervan per e-mail op de hoogte gesteld. Voor gebruikers die al geregistreerd zijn, is het voldoende om de login in te voeren die is opgegeven tijdens de eerste registratie voor verdere bestellingen. Uw gegevens worden gecodeerd verzonden.

Na het invoeren van je gegevens en het selecteren van het type betaling en levering, kom je op de bestelpagina waar je je gegevens nog eens kunt controleren. Door op de knop "Nu voltooien" te klikken, voltooit u het bestelproces. Het bestelproces kan worden geannuleerd door de browser te sluiten.

4. We bieden de volgende betalingsopties

4.1 Hardware (Horloges / polsbandjes / tablet & andere accessoires)

  • Eenmalige betaling van de aankoopprijs incl. btw: Na succesvolle afronding van de betaling wordt het product jouw eigendom.

4.2 Noodtarief & aanvullende tarieven

  • Maandelijkse betaling: U kunt alle JAMES tarieven betaal maandelijks via de betaalmethode van je voorkeur en zeg maandelijks op. Als je niet opzegt, wordt het tarief met een maand verlengd.

  • Jaarlijkse betaling: U kunt ook de JAMES tarieven voor 12 maanden vooruit te betalen en zo een betere prijs te krijgen. In dit geval wordt het contract afgesloten voor een periode van 12 maanden. Het wordt automatisch met nog eens 12 maanden verlengd, tenzij het minstens 2 weken voor afloop schriftelijk wordt opgezegd (opzegtermijn). U wordt voor het begin van de opzegtermijn door ons geïnformeerd over de mogelijkheid van automatische verlenging. In geval van beëindiging van Aan het einde van het jaar wordt het resterende bedrag niet terugbetaald.

4.3 Betaalmethoden

Je vindt onze betaalmethoden onder Link.

4.4 Beëindiging

U kunt ons als volgt opzeggen:

  1. Rechtstreeks in de online shop james.care

  2. Informeel via e-mail naar support@ilogs.care

  3. Per telefoon onder het nummer: +43 (0) 463 305 003

5. wanbetaling

De aankoop van een JAMES Producten kan alleen plaatsvinden als je een geldige voucher of een geldige betaalmethode hebt ingewisseld/uitgevoerd. Als de debitering van terugkerende tarieven niet succesvol is, wordt de JAMES Winkel u hierover per e-mail informeren.

Als het na een week nog steeds niet mogelijk is om een automatische incasso uit te voeren, worden de tarieven en alle bijbehorende functies overgeschakeld naar de JAMES producten automatisch beëindigd. Als gebaar van goede wil wordt de service verleend door de fabrikant, namelijk de ilogs gezondheidszorg GmbHblijven nog drie weken actief. Door een nieuwe Noodtarief Binnen de drie weken kan de functionaliteit op elk moment opnieuw worden geactiveerd. Daarna worden er activeringskosten in rekening gebracht omdat er een nieuwe simkaart nodig is.

6. opslag van het contract

De tekst van de overeenkomst wordt door ons opgeslagen en kan door u worden opgevraagd na afronding van het bestelproces. U kunt de bestelgegevens direct na het versturen naar ilogs uitprinten. Om dit te doen, kunt u gebruik maken van de daaropvolgende "Uw bestelling" pagina of de "Ontvangstbevestiging" mail.

Telefonische orderacceptatie:
+43 (0) 463 504 197 5

Maandag tot en met donderdag van 8:00 tot 17:00 uur en vrijdag van 08:00 tot 14:00 uur.

7. prijzen

5.1 Facturering vindt plaats in euro's. De prijzen zijn van toepassing op het moment van de bestelling, inclusief de wettelijke btw en alle kosten in verband met de verzending. Ze worden vóór het sluiten van het contract weergegeven in het winkelmandje en daarna in een contractbevestiging die naar de klant wordt gestuurd. Mochten er tijdens de verzending uitvoer- of invoerrechten verschuldigd zijn, dan zijn deze ook voor rekening van de klant (informatie hierover is verkrijgbaar bij uw regionale douanekantoor).

5.2 De prijzen die gelden op het moment van de bestelling zijn altijd doorslaggevend. Met het updaten van de internetpagina's van james.care worden alle eerdere prijzen en informatie over goederen ongeldig. Voor verpakking, verzending en verzekering worden aparte kosten gemaakt. Raadpleeg hiervoor het gedeelte "Verzendkosten" in onze shop.

8. eigendomsvoorbehoud

Wij behouden ons het eigendom voor van de geleverde dienst of goederen of van de door ons verwerkte of gecreëerde media tot de ontvangst van alle betalingen uit de zakelijke relatie met de klant. Als de klant goederen onder eigendomsvoorbehoud doorverkoopt, geeft hij ook het eigendomsvoorbehoud door. De klant dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen wanneer derden beslag leggen op onze voorbehouden goederen. Verpandingen, overdrachten tot zekerheid en dergelijke van de voorbehouden goederen zijn alleen toegestaan met onze voorafgaande toestemming. Als betaling niet onmiddellijk na aanmaning plaatsvindt, worden onze voorbehouden goederen onmiddellijk teruggenomen. De kosten voor het terugnemen van de goederen zijn voor rekening van de klant.

9 Garantie, aansprakelijkheid, waarborg

De garantie wordt geregeld door de wettelijke bepalingen. Ze is beperkt tot de wettelijke periode van 24 maanden vanaf de datum van aanvaarding van de goederen door de koper of, in het geval van diensten, vanaf de datum van voltooiing van de dienst. In het geval van terecht gewraakte gebreken, zal ofwel gratis vervanging of verbetering worden uitgevoerd, afhankelijk van de keuze van de koper, waarvoor een redelijke termijn zal worden verleend, tenzij de verbetering of vervanging onmogelijk is of een onevenredig grote inspanning voor de verkoper zou betekenen in vergelijking met de andere remedie. Als vervanging of verbetering niet mogelijk is (niet mogelijk, te veel moeite, onredelijk, vertraging, enz.), heeft de koper recht op een prijsvermindering of, als het defect niet onbeduidend is, annulering van het contract (verbreking).

Defecten die zich voordoen moeten voor zover mogelijk worden gemeld bij levering of nadat ze zichtbaar zijn geworden, waarbij het niet melden bij levering of nadat ze zichtbaar zijn geworden door een consument geen invloed heeft op de garantieclaims van de consument. Als de aankoop een commerciële transactie (B2B) voor de klant is, moet de klant de goederen uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst inspecteren en ons onmiddellijk op de hoogte stellen als er een defect wordt geconstateerd.

Ons bedrijf is alleen aansprakelijk voor schade in geval van opzet en grove nalatigheid. Dit geldt niet voor persoonlijk letsel of consumententransacties. Het bestaan van lichte of grove nalatigheid moet worden bewezen door de benadeelde partij, tenzij het een consumententransactie betreft. Schadevergoeding voor gevolgschade (defecten), evenals andere materiële schade, financieel verlies en schade aan derden tegen de klant, voor zover het geen consumententransactie betreft, is uitgesloten. Ons bedrijf als exploitant van de in het impressum genoemde webshop verleent de diensten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, maar is niet aansprakelijk voor de diensten die door derden worden verleend of van derden worden betrokken.

De wettelijke garantieperiode van twee jaar geldt voor alle artikelen.

Wanneer de goederen worden verzonden in consumententransacties, gaat het risico van verlies of beschadiging van de goederen pas over op de consument zodra de goederen zijn afgeleverd bij de consument of bij een door de consument aangewezen derde partij die verschilt van de vervoerder. Als de consument de vervoersovereenkomst echter zelf heeft gesloten zonder gebruik te maken van een door ons voorgestelde keuze, gaat het risico over zodra de goederen aan de vervoerder worden overhandigd.

Schade veroorzaakt door onjuiste maatregelen of maatregelen in strijd met het contract van de klant tijdens installatie, aansluiting, gebruik of opslag vormen geen grond voor een vordering tegen ilogs. De ondeugdelijkheid en het gebrek aan overeenstemming worden met name bepaald door de specificaties van de fabrikant.

 

10. herroepingsrecht

Gevolgen van intrekking
Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u hebt gekozen voor een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. In het geval van verkoopovereenkomsten waarbij wij niet hebben aangeboden de goederen zelf af te halen in geval van annulering, kunnen wij terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.
Als u goederen hebt ontvangen in verband met het contract, moet u de goederen onverwijld en in elk geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons hebt geïnformeerd over de annulering van dit contract, retourneren of overhandigen op het volgende adres:

ilogs gezondheidszorg GmbH
Kroonplein 1
9020 Klagenfurt | Oostenrijk
Tel: +43 (0) 463 504 197
E-mail: support@ilogs.care

Aan de termijn is voldaan als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen opstuurt. De rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen zijn voor uw rekening.

Je hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, kenmerken en werking van de goederen.
Als de klant een ondernemer is, is herroeping volledig uitgesloten

Voorbeeld annuleringsformulier

De modelverklaring van herroeping kan ook als PDF-bestand worden gedownload:
PDF download voorbeeld annuleringsformulier

11. levering

Levering vindt plaats door een pakketdienst, voornamelijk per post.

17.1 Leveringen vinden plaats op het door de klant opgegeven afleveradres.

17.2 De levertijd van goederen gemarkeerd als "direct leverbaar" is binnen 10 werkdagen. De leveringstermijn begint met het versturen van de contractbevestiging per e-mail. In elk geval leveren we binnen de wettelijke termijn van 30 kalenderdagen. Als de laatste dag van de periode op een zaterdag, zondag of een door de staat erkende feestdag op de plaats van levering valt, wordt deze dag vervangen door de eerstvolgende werkdag.

17.3 In het geval van vertragingen in de levering waarvoor ilogs niet verantwoordelijk is (overmacht, schuld van derden, enz.), wordt de leveringstermijn dienovereenkomstig verlengd. De klant wordt hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld. Indien de oorzaken van de vertraging langer duren dan 4 weken na het sluiten van het contract, heeft elke partij het recht om zich terug te trekken uit het contract.

17.4 Levertijd van goederen gemarkeerd als "niet op voorraad". Goederen die in de elektronische catalogus zijn gemarkeerd als "niet op voorraad" zijn op dit moment niet op voorraad en zijn of worden na ontvangst van de bestelling opnieuw besteld door onze inkoopafdeling. Na bestelling van een dergelijk artikel gemarkeerd als "niet op voorraad", zal de klant gecontacteerd worden door onze aankoopafdeling. JAMES Ondersteuning apart per e-mail geïnformeerd over de levertijd. Als de klant vooraf geïnformeerd wil worden over de levertijd, kan hij dit aanvragen bij onze JAMES OndersteuningVraag naar het artikelnummer.

12. verzendkosten

Raadpleeg voor de geldende verzendkosten per land de Pagina voor verzenden en retourneren.

13. transportschade

18.1 Als goederen worden geleverd met duidelijke schade aan de verpakking of de inhoud, moet de klant onmiddellijk klagen bij de bezorger en acceptatie weigeren. Bovendien moet onmiddellijk contact worden opgenomen met ilogs.

18.2 De goederen moeten onmiddellijk na ontvangst worden gecontroleerd op schade. Als er schade wordt gevonden, moet dit onmiddellijk worden gemeld aan ilogs, support@ilogs.care.

18.3 Het voldoen aan de verplichtingen volgens 18.1. en 18.2. heeft geen invloed op garantieclaims van de klant.

14. gebruik van onze producten

We raden u ten zeerste aan de relevante gebruikersinstructies te lezen voordat u onze producten en diensten gebruikt. Als u vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via support@ilogs.care. We zullen altijd proberen al uw vragen te beantwoorden.

15. informatie over het callcenter en het opstarten van een reddingsoperatie

Ons 24/7 callcenter handelt volgens de volgende richtlijnen:

Bij een alarm wordt de Callcenter Contact opnemen met de persoon die verzorgd wordt en zijn/haar familieleden / bevoegde helpers om de situatie te verduidelijken. Het contact wordt gelegd volgens de volgende procedure:

  • Alle JAMES apparaten van de persoon die wordt verzorgd worden genoemd

  • Het telefoonnummer van de persoon voor wie wordt gezorgd wordt aangeroepen als dit is gedeponeerd

  • Alle alarmcontacten van de verzorgde persoon worden gebeld, op voorwaarde dat ze zijn afgezet. Als het een noodgeval blijkt te zijn, worden de hulpdiensten gewaarschuwd. Als de verzorgde persoon niet kan worden bereikt, worden ook de hulpdiensten gewaarschuwd.

Let op! Alle kosten die worden geïnitieerd door ons callcenter, zoals reddingsoperaties (reizen door het Rode Kruis), zijn voor jouw rekening (de klant).

Als je een product hebt gekocht bij het callcenter, raden we je aan een alarm te activeren nadat je het systeem hebt geactiveerd. Vertel het callcenter dat dit een testalarm is.

16. privacybeleid

Informatie over de verwerking en opslag van uw gegevens vindt u in onze Privacybeleid.

17 Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank

De overeenkomstsluitende partijen komen overeen dat Oostenrijks recht van toepassing is. Indien de consument zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats in Oostenrijk heeft of indien hij in Oostenrijk werkzaam is, kan alleen de bevoegdheid van de rechtbank in wiens arrondissement de woonplaats, gebruikelijke verblijfplaats of plaats van tewerkstelling zich bevindt, worden vastgesteld voor een vordering tegen hem; dit geldt niet voor juridische geschillen die reeds zijn ontstaan. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en alle bepalingen met betrekking tot het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken worden uitdrukkelijk uitgesloten. Voor contracten met bedrijven wordt onze statutaire zetel als bevoegde rechtbank overeengekomen.

18. bemiddelingscommissie

Wij verbinden ons ertoe deel te nemen aan de arbitrageprocedure van de Internet Ombudsman in geval van geschillen:

www.ombudsmann.at
Internet Ombudsman
Margaretstraat 70/2/10
1050 Wenen
Oostenrijk

Zie voor meer informatie over de soorten procedures www.ombudsmann.at of in de respectievelijke procedurele richtlijnen:

Procedurele richtlijnen van de internetombudsman voor alternatieve geschillenbeslechting volgens de AStG (AStG-arbitrageprocedure)
Download procedurele richtlijnen

Richtlijnen voor de bemiddelingsprocedure met de internetombudsman buiten het toepassingsgebied van de AStG (standaardprocedure)
Download richtlijnen voor de bemiddelingsprocedure

Alternatieve geschillenbeslechting overeenkomstig artikel 14, lid 1, van de ODR-verordening:
De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR), dat u kunt openen op http://ec.europa.eu/consumers/odr/ vinden. We zijn bereid om deel te nemen aan een buitengerechtelijke bemiddelingsprocedure.

Ons e-mailadres: support@ilogs.care

19 Auteursrecht

Alle nieuws, afbeeldingen en het ontwerp van de ilogs website zijn alleen voor de persoonlijke informatie van onze klanten. Het gebruik is op eigen risico. Alle gegevens van dit aanbod genieten de bescherming volgens § 4 en § 87a e.v. auteursrecht. De reproductie, het kopiëren en afdrukken van de gehele website is alleen toegestaan voor het doel van het plaatsen van een bestelling bij ilogs. Elke reproductie, distributie en / of openbare reproductie buiten deze overschrijdt het gebruikelijke gebruik en vormt een inbreuk op het auteursrecht.

© 2024 ilogs gezondheidszorg GmbH
Selecteer uw regio
Oostenrijk
Duitsland
Verenigd Koninkrijk
De inhoud is aangepast aan het door jou geselecteerde land. Aanbiedingen, producten en prijzen kunnen per land verschillen.