Konfiguracja zegarka JAMES do połączeń alarmowych 

Ogólne warunki handlowe

Dla klientów prywatnych. Status: 01.05.2024

Firma ilogs healthcare GmbH prowadzi wirtualny sklep james.care

ilogs healthcare GmbH
Miejsce korony 1
9020 Klagenfurt

Siedziba firmy: Klagenfurt
Forma prawna: Ltd.
Obsługa klienta: Od poniedziałku do czwartku od 08:00 do 16:00 i w piątki od 08:00 do 14:00.
Telefon: +43 (0) 463 504 197
Web: james.care
e-mail: support@ilogs.care

Dyrektor zarządzający: Dr Walter Liebhart
Adres: patrz powyższy adres
Tel: +43 (0) 463 504 197 222
e-mail: office@ilogs.care
Nr w rejestrze spółek: 481242i
Sąd rejestrowy: Sąd okręgowy w Klagenfurcie
Właściwy urząd skarbowy: Urząd skarbowy Klagenfurt (FA57)
Nr UID: ATU72724778

Organ nadzorczy: Gmina miejska Klagenfurt
Miejsce realizacji: 9020 Klagenfurt, Krone Platz 1
Miejsce realizacji dla naszych punktów odbioru: odpowiednia lokalizacja
Przepisy handlowe: Przepisy handlowe (www.ris.bka.gv.at)
Dobrowolny kodeks postępowania: (www.guetezeichen.at)
Nazwa handlowa: IT
Przedmiot działalności spółki: Handel rozwiązaniami programowymi dla sektora opieki społecznej i zdrowotnej
Właściciel mediów, redaktor, wydawca: ilogs healthcare GmbH

Informacje, dane informacyjne i skargi pod adresem: support@ilogs.care

Partner umowny, zakres zastosowania

(1) Stroną umowy w zakresie poniższych OWH jest ilogs healthcare GmbH (zwana dalej "ilogs"), Krone Platz 1, 9020 Klagenfurt, Austria i klient.

(2) Wszystkie dostawy i usługi świadczone przez ilogs na rzecz klientów są realizowane wyłącznie na podstawie poniższych Ogólnych Warunków Handlowych w wersji obowiązującej w momencie składania zamówienia.

1 Ważność Ogólnych Warunków Handlowych

Ogólne warunki mają zastosowanie do sprzedaży i dostawy towarów oraz świadczenia usług przez naszą firmę. Klikając pole wyboru w koszyku przed złożeniem zamówienia "Przeczytałem i akceptuję Ogólne Warunki Handlowe (OWH)", kupujący wyraża zgodę na niniejsze Ogólne Warunki Handlowe i jest nimi związany.

Nasza oferta jest niewiążąca. Zamówienie złożone przez klienta posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych (osoby powyżej 18 roku życia) stanowi ofertę zawarcia umowy kupna. Wysłane przez nas późniejsze potwierdzenie otrzymania zamówienia w rozumieniu § 10 ust. 2 ECG nie stanowi samo w sobie przyjęcia oferty. Umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta dopiero po dostarczeniu przez nas zamówionych towarów, poprzez wysłanie drugiej wiadomości e-mail jako potwierdzenia umowy lub poprzez przyjęcie oferty klienta w inny sposób. Wszystkie oferty na naszej stronie internetowej mogą ulec zmianie, są niewiążące i (o ile nie określono inaczej) dostępne tylko do wyczerpania zapasów.

2. język umowy

Treść umowy, wszystkie inne informacje, obsługa klienta, informacje o danych i rozpatrywanie skarg są oferowane w języku niemieckim i angielskim.

3. proces zamówienia, korekta zamówienia, anulowanie zamówienia

Po wybraniu żądanego produktu można go niezobowiązująco dodać do koszyka, klikając symbol koszyka. Zawartość koszyka można przeglądać w dowolnym momencie, klikając symbol koszyka. Można również usunąć produkty z koszyka, klikając ikonę koszyka. Aby to zrobić, kliknij ikonę X dla produktu.

Jeśli chcesz kupić produkty znajdujące się w koszyku, kliknij przycisk "Przejdź do kasy". Następnie wprowadź szczegóły płatności. Jeśli dokonujesz zakupu po raz pierwszy, zostaniesz automatycznie zarejestrowany jako nowy klient podczas procesu płatności i poinformowany o tym e-mailem. W przypadku użytkowników, którzy są już zarejestrowani, przy kolejnych zamówieniach wystarczy wprowadzić login podany podczas pierwszej rejestracji. Dane użytkownika będą przesyłane w formie zaszyfrowanej.

Po wprowadzeniu danych i wybraniu rodzaju płatności i dostawy zostaniesz przeniesiony na stronę zamówienia, gdzie możesz ponownie sprawdzić swoje wpisy. Kliknij przycisk "Finalizuj teraz", aby zakończyć proces składania zamówienia. Proces składania zamówienia można anulować, zamykając przeglądarkę.

4 Oferujemy następujące opcje płatności

4.1 Sprzęt (zegarki / opaski / tablety i inne akcesoria)

  • Jednorazowa płatność ceny zakupu z VAT: Po pomyślnym zakończeniu płatności produkt staje się własnością użytkownika.

4.2 Taryfa połączeń alarmowych i taryfy dodatkowe

  • Płatność miesięczna: Możesz użyć wszystkich Taryfy JAMES miesięcznie przy użyciu wybranej metody płatności i anulować co miesiąc. W przypadku braku anulowania taryfa zostanie przedłużona o kolejny miesiąc.

  • Płatność roczna: Alternatywnie można użyć Taryfy JAMES za 12 miesięcy z góry i w ten sposób uzyskać lepszą cenę. W takim przypadku umowa jest zawierana na okres 12 miesięcy. Zostaje ona automatycznie przedłużona na kolejne 12 miesięcy, chyba że zostanie anulowana na piśmie co najmniej 2 tygodnie przed jej wygaśnięciem (okres wypowiedzenia). Poinformujemy użytkownika o możliwości automatycznego przedłużenia umowy przed rozpoczęciem okresu wypowiedzenia. W przypadku anulowania przed Pozostała kwota nie zostanie zwrócona na koniec roku.

4.3 Metody płatności

Nasze metody płatności można znaleźć pod następującymi adresami Link.

4.4 Anulowanie

Możesz anulować subskrypcję w następujący sposób:

  1. Bezpośrednio w sklepie internetowym james.care

  2. Nieformalnie pocztą elektroniczną na adres support@ilogs.care

  3. Telefonicznie pod numerem: +43 (0) 463 305 003

5. zwłoka w płatności

Zakup Produkty JAMES może mieć miejsce tylko wtedy, gdy użytkownik zrealizował/użył ważnego kuponu lub ważnej metody płatności. Jeśli polecenie zapłaty za powtarzające się taryfy nie powiedzie się, skontaktujemy się z Tobą przez Sklep JAMES informować pocztą elektroniczną.

Jeśli polecenie zapłaty nie będzie możliwe po tygodniu, taryfy i wszystkie powiązane funkcje zostaną przełączone na Produkty JAMES automatycznie zakończona. W geście dobrej woli producent, tj. ilogs healthcare GmbHpozostaną aktywne przez kolejne trzy tygodnie. Poprzez zakup nowego Taryfa połączeń alarmowych Funkcję można ponownie aktywować w dowolnym momencie w ciągu trzech tygodni. Po tym czasie zostanie naliczona opłata aktywacyjna, ponieważ wymagana będzie nowa karta SIM.

6. przechowywanie umowy

Tekst umowy jest przez nas przechowywany i użytkownik może go zażądać po zakończeniu procesu składania zamówienia. Dane zamówienia można wydrukować natychmiast po wysłaniu ich do ilogs. W tym celu można skorzystać ze strony "Twoje zamówienie" lub wiadomości e-mail z potwierdzeniem odbioru.

Telefoniczne przyjmowanie zamówień:
+43 (0) 463 504 197 5

Od poniedziałku do czwartku od 8:00 do 17:00 i w piątki od 08:00 do 14:00.

7. ceny

5.1 Fakturowanie odbywa się w euro. Ceny obowiązują w momencie składania zamówienia i zawierają ustawowy podatek VAT oraz wszystkie koszty związane z wysyłką. Są one wyświetlane w koszyku przed zawarciem umowy, a następnie w potwierdzeniu umowy wysyłanym do klienta. Jeśli w trakcie wysyłki pojawią się należności celne eksportowe lub importowe, będą one również ponoszone przez klienta (informacje na ten temat można uzyskać w regionalnym urzędzie celnym).

5.2 Decydujące znaczenie mają zawsze ceny obowiązujące w momencie składania zamówienia. Poprzez aktualizację stron internetowych james.care wszystkie poprzednie ceny i informacje o towarach tracą ważność. Istnieją oddzielne koszty pakowania, wysyłki i ubezpieczenia. Prosimy o zapoznanie się z sekcją "Koszty wysyłki" w naszym sklepie.

8. zastrzeżenie własności

Zastrzegamy sobie prawo własności do dostarczonych usług lub towarów lub do przetworzonych lub utworzonych przez nas nośników do momentu otrzymania wszystkich płatności wynikających z relacji biznesowych z klientem. Jeśli klient odsprzedaje towary objęte zastrzeżeniem własności, musi również przekazać zastrzeżenie własności. Klient musi niezwłocznie powiadomić nas o każdym dostępie osób trzecich do naszych towarów objętych zastrzeżeniem własności. Zastawy, przewłaszczenia na zabezpieczenie itp. towarów objętych zastrzeżeniem własności są dozwolone wyłącznie za naszą uprzednią zgodą. Jeśli płatność nie zostanie dokonana niezwłocznie po przypomnieniu, nasze towary objęte zastrzeżeniem własności muszą zostać niezwłocznie zwrócone. Koszty zwrotu ponosi klient.

9 Rękojmia, odpowiedzialność, gwarancja

Gwarancja podlega przepisom ustawowym. Jest ona ograniczona do ustawowego okresu 24 miesięcy od przyjęcia towaru przez kupującego lub, w przypadku usług, od zakończenia usługi. W przypadku uzasadnionych reklamacji dotyczących wad, zostanie dokonana bezpłatna wymiana lub ulepszenie, według uznania Kupującego, na co zostanie wyznaczony rozsądny termin, chyba że ulepszenie lub wymiana jest niemożliwa lub wiązałaby się z nieproporcjonalnie wysokimi kosztami dla Sprzedającego w porównaniu z innym środkiem zaradczym. Jeśli wymiana lub ulepszenie nie wchodzi w rachubę (niemożliwe, zbyt duży wysiłek, nieuzasadnione, opóźnienie itp.), kupujący ma prawo do obniżenia ceny lub, jeśli wada nie jest drobna, odstąpienia od umowy (odstąpienia od umowy).

Wszelkie wady muszą zostać zgłoszone przy dostawie lub niezwłocznie po ich ujawnieniu, przy czym niepowiadomienie nas przy dostawie lub niezwłocznie po ich ujawnieniu nie ma wpływu na roszczenia gwarancyjne konsumenta. Jeśli zakup jest transakcją handlową dla klienta (B2B), klient musi sprawdzić towary nie później niż pięć dni roboczych po ich otrzymaniu i niezwłocznie powiadomić nas o wykryciu wady.

Nasza firma ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody spowodowane umyślnym działaniem lub rażącym niedbalstwem. Nie dotyczy to szkód na osobie ani transakcji konsumenckich. Istnienie lekkiego lub rażącego zaniedbania musi zostać udowodnione przez stronę poszkodowaną, chyba że jest to transakcja konsumencka. Odszkodowanie za szkody (następcze), a także inne szkody majątkowe, straty finansowe i szkody wyrządzone osobom trzecim przeciwko klientowi, chyba że jest to transakcja konsumencka, jest wykluczone. Nasza firma, jako operator sklepu internetowego wymienionego w nocie prawnej, świadczy usługi z najwyższą starannością, ale nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez osoby trzecie lub od nich uzyskane.

Ustawowy okres gwarancji wynoszący dwa lata ma zastosowanie do wszystkich elementów.

Gdy towary są wysyłane w ramach transakcji konsumenckich, ryzyko utraty lub uszkodzenia towarów przechodzi na konsumenta dopiero w momencie dostarczenia towarów konsumentowi lub osobie trzeciej wskazanej przez konsumenta, która nie jest przewoźnikiem. Jeśli jednak konsument sam zawarł umowę przewozu bez skorzystania z opcji zaproponowanej przez nas, ryzyko przechodzi na przewoźnika z chwilą przekazania towarów.

Szkody spowodowane niewłaściwymi lub niezgodnymi z umową działaniami klienta podczas instalacji, podłączenia, eksploatacji lub przechowywania nie uzasadniają żadnych roszczeń wobec ilogs. Niewłaściwość i niezgodność z umową określają w szczególności specyfikacje producenta.

 

10. prawo do anulowania

Konsekwencje anulowania
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwrócimy użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez użytkownika innego rodzaju dostawy niż najtańszy oferowany przez nas rodzaj dostawy standardowej), bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji użytkownika o odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu dokonania zwrotu użyjemy tych samych środków płatności, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą inaczej; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony żadnymi opłatami za ten zwrot. W przypadku umów zakupu, w których nie zaoferowaliśmy samodzielnego odbioru towarów w przypadku odstąpienia od umowy, możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez użytkownika dowodu, że zwrócił towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
Jeśli użytkownik otrzymał towary w związku z umową, musi je zwrócić lub przekazać na poniższy adres niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy:

ilogs healthcare GmbH
Miejsce korony 1
9020 Klagenfurt | Austria
Tel: +43 (0) 463 504 197
e-mail: support@ilogs.care

Termin jest dotrzymany, jeśli towary zostaną wysłane przed upływem czternastu dni. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Użytkownik musi zapłacić za utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarami, które nie jest konieczne do sprawdzenia ich stanu, właściwości i funkcjonalności.
Jeśli klient jest przedsiębiorcą, anulowanie jest całkowicie wykluczone

Przykładowy formularz anulowania

Przykładowa polityka anulowania jest również dostępna do pobrania jako plik PDF:
Przykładowy formularz rezygnacji do pobrania w formacie PDF

11. dostawa

Dostawa jest realizowana przez firmę kurierską, głównie pocztą.

17.1 Dostawy są realizowane na adres dostawy podany przez klienta.

17.2 Czas dostawy towarów oznaczonych jako "dostępne natychmiast" wynosi 10 dni roboczych. Okres dostawy rozpoczyna się wraz z wysłaniem potwierdzenia umowy pocztą elektroniczną. W każdym przypadku dostarczamy towar w ustawowym terminie 30 dni kalendarzowych. Jeśli ostatni dzień okresu dostawy przypada na sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny uznawany przez państwo w miejscu dostawy, następny dzień roboczy zastępuje taki dzień.

17.3 W przypadku opóźnień w dostawie, za które ilogs nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, wina osób trzecich itp.), termin dostawy zostanie odpowiednio przedłużony. Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Jeśli przyczyny opóźnienia trwają dłużej niż 4 tygodnie po zawarciu umowy, każda ze stron ma prawo odstąpić od umowy.

17.4 Czas dostawy towarów oznaczonych jako "brak w magazynie". Towary oznaczone w katalogu elektronicznym jako "brak w magazynie" nie są obecnie dostępne w magazynie i zostały lub zostaną ponownie zamówione przez nasz dział zakupów po otrzymaniu zamówienia. Dział zakupów skontaktuje się z klientem po zamówieniu towaru oznaczonego jako "niedostępny". Wsparcie JAMES oddzielnie pocztą elektroniczną o czasie dostawy. Jeśli klient chce być informowany o czasie dostawy z wyprzedzeniem, może o to poprosić w naszej firmie. Wsparcie JAMESProsimy o podanie numeru artykułu.

12. koszty wysyłki

Obowiązujące koszty wysyłki dla poszczególnych krajów można znaleźć w sekcji Strona wysyłki i zwrotów.

13. uszkodzenia transportowe

18.1 Jeśli towary zostaną dostarczone z widocznymi uszkodzeniami opakowania lub zawartości, klient musi niezwłocznie zgłosić reklamację dostawcy i odmówić przyjęcia towaru. Ponadto należy niezwłocznie skontaktować się z ilogs.

18.2 Towary należy sprawdzić pod kątem uszkodzeń natychmiast po ich otrzymaniu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy je niezwłocznie zgłosić do ilogs, support@ilogs.care.

18.3 Wypełnienie zobowiązań zgodnie z punktami 18.1 i 18.2 nie ma wpływu na roszczenia gwarancyjne klienta.

14. korzystanie z naszych produktów

Zdecydowanie zaleca się przeczytanie odpowiednich instrukcji obsługi przed rozpoczęciem korzystania z naszych produktów i usług. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem support@ilogs.care. Zawsze postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania.

15. informacje o centrum powiadamiania i rozpoczęciu akcji ratunkowej

Nasze całodobowe centrum obsługi telefonicznej działa zgodnie z następującymi wytycznymi:

W przypadku alarmu Centrum obsługi telefonicznej Skontaktować się z osobą objętą opieką i jej krewnymi / upoważnionymi pomocnikami w celu wyjaśnienia sytuacji. Kontakt odbywa się zgodnie z poniższą procedurą:

  • Wszystkie urządzenia JAMES osoby, którą się opiekujemy, nazywane są

  • Numer telefonu osoby, nad którą sprawowana jest opieka jest wywoływana, jeśli została zdeponowana

  • Wszystkie kontakty alarmowe osoby objętej opieką są wzywane, jeśli zostały zapisane. Jeśli okaże się, że jest to nagły wypadek, powiadamiane są służby ratunkowe. Jeśli nie można skontaktować się z osobą objętą opieką, służby ratunkowe są również powiadamiane.

Uwaga! Wszelkie koszty zainicjowane przez nasze call center, takie jak misje ratunkowe (wyjazdy Czerwonego Krzyża), będą ponoszone przez Ciebie (klienta).

Jeśli produkt został zakupiony za pośrednictwem centrum obsługi telefonicznej, zalecamy uruchomienie alarmu po aktywacji systemu. Należy poinformować centrum obsługi telefonicznej, że jest to alarm testowy.

16. polityka prywatności

Informacje na temat przetwarzania i przechowywania danych użytkownika można znaleźć na stronie Polityka prywatności.

17 Prawo właściwe, miejsce jurysdykcji

Strony umowy uzgadniają, że zastosowanie ma prawo austriackie. Jeśli konsument ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu w Austrii lub jest zatrudniony w Austrii, tylko sąd, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania, zwykłego pobytu lub miejsce zatrudnienia, jest właściwy do rozpatrzenia powództwa przeciwko konsumentowi; nie ma to zastosowania do sporów prawnych, które już powstały. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz wszystkie postanowienia odnoszące się do Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów są wyraźnie wyłączone. W przypadku umów z firmami, jako miejsce jurysdykcji ustala się naszą siedzibę.

18. komisja arbitrażowa

Zobowiązujemy się do udziału w procedurze arbitrażowej Rzecznika Praw Obywatelskich w przypadku sporów:

www.ombudsmann.at
Internetowy Rzecznik Praw Obywatelskich
Margaretenstrasse 70/2/10
1050 Wiedeń
Austria

Więcej informacji na temat rodzajów procedur można znaleźć na stronie www.ombudsmann.at lub w odpowiednich wytycznych proceduralnych:

Wytyczne proceduralne Rzecznika ds. Internetu dotyczące alternatywnych metod rozwiązywania sporów w ramach AStG (procedura pojednawcza AStG)
Pobierz wytyczne proceduralne

Wytyczne dotyczące procedury arbitrażowej przy Rzeczniku ds. Internetu poza zakresem AStG (procedura standardowa)
Pobierz wytyczne dotyczące procedury arbitrażowej

Alternatywne rozstrzyganie sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR-VO:
Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS), do której można uzyskać dostęp pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znaleźć. Jesteśmy przygotowani do udziału w pozasądowym postępowaniu arbitrażowym.

Nasz adres e-mail: support@ilogs.care

19. prawa autorskie

Wszystkie wiadomości, grafika i projekt strony internetowej ilogs są przeznaczone wyłącznie do celów osobistych naszych klientów. Korzystanie z nich odbywa się na własne ryzyko. Wszystkie dane na tej stronie są chronione przez §4 i §87a i nast. niemieckiej ustawy o prawie autorskim. Powielanie, kopiowanie i drukowanie całej strony internetowej jest dozwolone wyłącznie w celu złożenia zamówienia w ilogs. Jakiekolwiek powielanie, rozpowszechnianie i/lub publiczne odtwarzanie wykraczające poza ten zakres wykracza poza normalne użytkowanie i stanowi naruszenie praw autorskich.

© 2024 ilogs healthcare GmbH
Wybierz swój region
Austria
Polska
Hiszpania
Wielka Brytania
Zawartość jest dostosowana do wybranego kraju. Oferty, produkty i ceny mogą się różnić w zależności od kraju.