Configureer je JAMES horloge voor noodoproepen 

Privacybeleid

Datum laatste bijwerking: 1.1.2023

Basis

ilogs healthcare GmbH - hierna "ILOGS" genoemd - hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw gegevens houden wij ons aan de geldende bepalingen van de gewijzigde Europese Verordening Gegevensbescherming (DSGVO). Hieronder wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer u onze website, webshop, webapplicatie, smartphone applicaties en diensten gebruikt of contact opneemt met onze support.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We zullen deze privacyverklaring regelmatig herzien en bijwerken in overeenstemming met veranderende wettelijke, technische en zakelijke ontwikkelingen. Wanneer we deze privacyverklaring bijwerken, noteren we de datum van de laatste herziening aan het begin van deze verklaring. We raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonlijke gegevens beschermen.

Verantwoordelijke voor gegevensverwerking


Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens is de ilogs healthcare GmbH, Krone Platz 1, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, Oostenrijk Neem contact met ons op via e-mail als je vragen hebt:  datenschutz@ilogs.care of schrijf rechtstreeks naar onze functionaris voor gegevensbescherming:

ilogs gezondheidszorg GmbH
T.a.v.: Andreas Jansa, Gegevensbescherming
Kroonplein 1
9020 Klagenfurt aan de Wörthersee
Oostenrijk

Welke gegevens worden van u verzameld en hoe

Afhankelijk van het doel waarvoor u contact met ons opneemt en de manier waarop u dat doet, of welke van onze producten u gebruikt, kunt u ons gegevens verstrekken die door ons worden verwerkt.

Hieronder vindt u een overzicht van welke gegevens u via welke kanalen aan ons kunt doorgeven.

 

Welke kanalen worden gebruikt om gegevens te verzamelen?

U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. Er worden gegevens van u verzameld om onze diensten te kunnen leveren. Dit omvat onze website, webshop, webapplicatie, smartphone applicaties (James App en James Chat App) en diensten, alsmede uw contact met onze support.

Gegevens die u aan ons doorgeeft

Wanneer u onze tools en diensten gebruikt, kunt u de volgende persoonlijke gegevens aan ons verstrekken:

 • Stamgegevens zoals voornaam, achternaam, gebruikersnaam, aanhef

 • Contactgegevens zoals factuuradres, afleveradres, huisadres, e-mail, telefoon

 • Inloggegevens zoals gebruikersnaam, wachtwoord voor onze systemen

 • Communicatiegegevens van teksten en afbeeldingen die via onze chatfuncties zijn verzonden en ontvangen

Gegevens die we automatisch van u verzamelen

Naast de gegevens die u ons verstrekt, worden de volgende gegevens verzameld:

 • Technische gegevens zoals MAC- en IP-adres, browsertype, besturingssysteem, type apparaat waarmee u onze websites en applicaties bezoekt.

 • Gebruiksgegevens van functies die u gebruikt op onze websites en applicaties

 • De inhoud van gesprekken met onze supportafdeling kan worden opgeschreven in tickets voor follow-up.

Gegevens van derden

Als u gegevens van derden aan ons overdraagt, zoals gegevens van de verzorgde persoon en alarmcontacten of chat- en videocontacten, moet u ervoor zorgen dat u toestemming hebt van de betrokkenen om hun gegevens bij ons in te voeren.

Hoe we uw gegevens beschermen

Plaats van gegevensverwerking

Uw gegevens worden verwerkt binnen de EU en de Europese Economische Ruimte. Momenteel is dit een ISO 9001:2015 en ISO 27001:2013 gecertificeerd datacenter in Oostenrijk. De gegevensoverdracht van de klok naar het datacenter is versleuteld.

Technische en organisatorische maatregelen (TOM's)

De TOM's worden door ILOGS geïmplementeerd in overeenstemming met de GDPR. Ze worden voortdurend geëvalueerd op haalbaarheid en stand van de techniek en indien nodig verbeterd en op een hoger niveau van beveiliging en bescherming gebracht.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt

De gegevens die van u worden verzameld, worden verwerkt voor de volgende specifieke doeleinden. Er kunnen ook verschillende doeleinden tegelijkertijd van toepassing zijn.

 • Levering van het product en de diensten

 • Onze diensten in rekening brengen

 • Communicatie met u over uw verzoeken

 • Onze producten en diensten verbeteren

 • Marketing: we kunnen u per e-mail informeren over nieuwe producten.

Openbaarmaking aan derden

Om onze diensten te kunnen leveren, maken we op verschillende gebieden gebruik van de hulp van externe systemen en providers, waarvan sommige uw persoonlijke gegevens voor ons verwerken. Hieronder vindt u een lijst van de externe providers en systemen die wij gebruiken.

 • BringOff Bijstand OG Callcenter voor alarmafhandeling in Oostenrijk

 • ServiceCall AG Callcenter voor alarmafhandeling in Duitsland

 • Microsoft 365 voor het verwerken van uw vragen per e-mail

 • Atlassian Jira om uw vragen aan ons te verwerken (ook per telefoon en e-mail)

 • Google Analytics om de activiteiten op onze website te analyseren

 • WooCommerce om uw aankoop in onze webshop te verwerken

 • GoCardless voor de verwerking van SEPA-betalingen

 • QuickBlox om uw videogesprekken en verzonden en ontvangen afbeeldingen en teksten in de chat te verwerken

Hoe lang worden uw gegevens verwerkt?

We bewaren de persoonsgegevens die we van je verzamelen zo lang als er een redelijke zakelijke en/of juridische noodzaak is om dit te doen en/of zo lang als nodig is om de doeleinden te vervullen die in deze privacyverklaring zijn uiteengezet, tenzij een langere bewaarperiode wettelijk vereist of toegestaan is (bijvoorbeeld voor fiscale, juridische, boekhoudkundige of andere doeleinden).

Als er geen redelijke zakelijke noodzaak is om uw persoonlijke gegevens te verwerken en deze ook niet langer nodig zijn om onze service te verlenen, zullen we deze na 90 dagen onherroepelijk verwijderen.

Cookies

Cookies worden gebruikt op de website of de software die op de server is geïnstalleerd. Cookies zijn tekstbestanden die informatie ontvangen en u in staat stellen geavanceerde functies te gebruiken. (Cookies slaan alleen de noodzakelijke informatie op en kunnen uw computer niet beschadigen. U kunt de opslagperiode van uw cookie zelf instellen in het browserprofiel en cookies op uw computer op elk gewenst moment zelf verwijderen. Cookies zijn technisch noodzakelijk om de volledige functionaliteit van deze website te allen tijde te garanderen.

Uw rechten op het gebied van gegevensbescherming

U hebt deze rechten ook als eindgebruiker als u een contractuele relatie hebt met een distributeur van ILOGS.

Informatieplicht
Betrokkenen moeten worden geïnformeerd over de details van de gegevensverwerking en hun rechten (wie/wat/wanneer/waar/hoe/waarom).

Recht op informatie
De gegevens van de betrokkene die worden opgeslagen of verwerkt, moeten afzonderlijk identificeerbaar zijn van de gegevens van andere personen.

Recht op correctie
Om valse evaluaties te voorkomen.

Recht op wissen ("recht om vergeten te worden")
Zonder noodzaak, toestemming en rechtmatigheid. Persoonsgegevens moeten ook weer worden verwijderd nadat ze zijn verlopen (bijv. na beëindiging van een zakelijke relatie).

Recht op beperking van de verwerking
Voor de duur van audits of het veiligstellen van juridische claims. Zonder ze te verwijderen, moet het mogelijk zijn om gegevens uit te sluiten van verwerking.

Recht op gegevensoverdracht
Gegevens over een persoon moeten op verzoek worden doorgegeven aan andere dienstverleners en dienstverleners. Dit moet automatisch of in gestructureerde vorm gebeuren.

Recht van bezwaar
In het geval van hogere belangen kan een betrokkene de verwerking van zijn of haar gegevens verbieden.

Recht van beroep
Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming of dat uw rechten op het gebied van gegevensbescherming op een andere manier zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. In Oostenrijk is dit de gegevensbeschermingsautoriteit https://www.dsb.gv.at.

© 2024 ilogs gezondheidszorg GmbH
Selecteer uw regio
Oostenrijk
Duitsland
Verenigd Koninkrijk
De inhoud is aangepast aan het door jou geselecteerde land. Aanbiedingen, producten en prijzen kunnen per land verschillen.