Konfiguracja zegarka JAMES do połączeń alarmowych 

Projekt pilotażowy Care about Care

Care about Care ma na celu wzmocnienie pozycji interesariuszy w ekosystemach profesjonalnej opieki domowej. Zapewni nowe, oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych możliwości współpracy i wymiany informacji, aby umożliwić osobom starszym starzenie się w domu i usprawnić procesy opieki. Osiem zespołów z Austrii, Belgii, Luksemburga i Szwajcarii opracuje i przetestuje dwie platformy pilotażowe Care about Care w trzech krajach europejskich z udziałem ponad 700 uczestników w ciągu najbliższych dwóch i pół roku.

Projekt AAL dla większej opieki

Dzięki pilotażowemu projektowi Care about Care staramy się "spojrzeć na opiekę z więcej niż jednej perspektywy i wspierać ją w perspektywie długoterminowej".

Aktorzy

ilogs healthcare and mobile software GmbH, the FHWN Campus Wieselburg oraz WU (Uniwersytet Ekonomii i Biznesu w Wiedniu), Uniwersytet im. Organizacja pomocowa w Dolnej Austrii i innych partnerów międzynarodowych.

Słowa kluczowe

Komunikacja cyfrowa i wzmocnienie pozycji

Cel

Oferowanie nowych usług informacyjnych i komunikacyjnych dla sieci opieki.

Możliwości

Aplikacja do opieki, okulary rzeczywistości mieszanej i cyfrowa sieć opieki

Okulary rzeczywistości mieszanej dla wiedzy eksperckiej na odległość
Aplikacja do opieki jako centrum komunikacji


Do oficjalnej strony internetowej

BRK Starnberg polega na JAMES

Stowarzyszenie dzielnicowe BRK Starnberg rozszerza swoje wsparcie dla seniorów, wprowadzając zegarek alarmowy JAMES B7, który umożliwia bardziej niezależne życie i oferuje bezpośrednią komunikację z centrum powiadamiania ratunkowego w nagłych wypadkach. [...]
więcej informacji

Projekt pilotażowy Care about Care

Care about Care ma na celu wzmocnienie pozycji podmiotów w ekosystemach profesjonalnej opieki domowej. Zapewni nowe, oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych możliwości współpracy i wymiany informacji, aby pomóc osobom starszym starzeć się [...].
więcej informacji
© 2024 ilogs healthcare GmbH
Wybierz swój region
Austria
Polska
Hiszpania
Wielka Brytania
Zawartość jest dostosowana do wybranego kraju. Oferty, produkty i ceny mogą się różnić w zależności od kraju.