Konfiguracja zegarka JAMES do połączeń alarmowych 

Wycofanie

Data ostatniej aktualizacji: 26.04.2021

Prawo do anulowania

Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy z nami w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. mój sklep JAMES do anulowania zamówienia. Okres anulowania wynosi czternaście dni od dnia, w którym użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie ostatnich towarów. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas (ilogs healthcare GmbH, Krone Platz 1, A-9020 Klagenfurt a. W., e-mail: sales@ilogs.care, Tel: +43 463 305 003) za pośrednictwem jasna deklaracja (np. list wysłany pocztą lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Można skorzystać z załączonego przykładowego formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe. Jeśli użytkownik skorzysta z tej opcji, niezwłocznie prześlemy mu (pocztą elektroniczną) potwierdzenie otrzymania takiej rezygnacji.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Konsument nie ma prawa do odstąpienia od umowy w przypadku umów dotyczących:
Towary, które są produkowane zgodnie ze specyfikacjami klienta lub są wyraźnie dostosowane do osobistych wymagań.

Konsekwencje anulowania

W przypadku odstąpienia przez użytkownika od niniejszej umowy, zwrócimy mu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez użytkownika innego rodzaju dostawy niż najtańszy oferowany przez nas rodzaj dostawy standardowej), bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji użytkownika o odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu dokonania zwrotu użyjemy tych samych środków płatności, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony żadnymi opłatami za ten zwrot.

Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez użytkownika dowodu, że zwrócił towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Użytkownik musi zwrócić lub przekazać nam towary niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli towary zostaną wysłane przed upływem czternastu dni. Ponosimy koszty zwrotu towarów. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty za utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarami, które nie jest konieczne do sprawdzenia ich stanu, właściwości i funkcjonalności.

Formularz anulowania

Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij ten formularz. Formularz i odesłać go do nas.

© 2024 ilogs healthcare GmbH
Wybierz swój region
Austria
Polska
Hiszpania
Wielka Brytania
Zawartość jest dostosowana do wybranego kraju. Oferty, produkty i ceny mogą się różnić w zależności od kraju.