Configureer je JAMES horloge voor noodoproepen 

Telegezondheidszorg en telegeneeskunde. Een snel groeiende markt

Betekenis. In tijden van verplichte sociale afstand lijkt de online afhandeling van gezondheids-/medische diensten een waardevol alternatief voor persoonlijke zorg in praktijken en ziekenhuizen. De twee termen worden vaak verward of door elkaar gebruikt vanwege hun gelijkenis, maar ze zijn duidelijk verschillend van elkaar:

Telegeneeskunde is voornamelijk beperkt tot klinische diagnoses en monitoring. In tegenstelling hiermee is de Telegezondheidszorg-sector op het gebied van technologie, service en onderwijs.

De voordelen van de nieuwe e-diensten liggen voor de hand: ze maken online meting van belangrijke vitale parameters, uitgifte van recepten en toediening van medicatie, professionele verzorging en verpleging via videotelefonie, enz. mogelijk - en dat allemaal van thuis uit. Vooral het gebruik van videoconsulten en -bezoeken heeft zijn waarde bewezen:
Met het oog op de huidige coronacrisis worden niet alleen artsen en verzorgers, maar ook (gescheiden) families optimaal ondersteund. e-health oplossingen van de AAL (Actief Assisted Living) gebied zoals JAMES Video beschermen tegen infecties in onstabiele tijden en een belangrijke toegevoegde waarde bieden aan patiënten met chronische ziekten door hen de moeizame reis naar de dokter te besparen. Deze trend lijkt al goed ingeburgerd te zijn in de VS:

Volgens een onderzoek van de Amerikaanse website AMD Wereldwijde telegeneeskunde 79% van de patiënten maakt liever online een afspraak dan persoonlijk. Daarnaast geeft 70% nu de voorkeur aan online consulten. De Europese markt voor telegeneeskunde en telegezondheidszorg groeit echter ook snel: de Europese markt voor telegeneeskunde is momenteel 9,93 miljard dollar waard en zal groeien tot 19,2 miljard dollar in 2024 - dat is 14,1% dollar per jaar*.

 

De belangrijkste marktfactoren zijn

  • COVID-19
  • Demografische verandering
  • Kostenbesparingen
  • Kwaliteitsverbetering
  • Efficiënte bevoorrading in plattelandsgebieden
  • Personeelstekort
  • en de zorg voor chronische ziekten

De deuren naar telegeneeskunde en telegezondheidszorg lijken al open te gaan binnen de Duitse gezondheidszorg: Op dit moment zijn er zes nieuwe aandachtsgebieden gepland, die in de komende weken en maanden verder ontwikkeld en vervolgens geïmplementeerd zullen worden in de gezondheidszorg.

Ondanks de wereldwijde populariteit hebben zowel telegeneeskunde als telegezondheidszorg te maken met hindernissen die voorlopig nog overwonnen moeten worden. Er kunnen bijvoorbeeld af en toe verkeerde diagnoses worden gesteld, wat ook kan voorkomen bij face-to-facezorg, maar vooral bij onlineconsultaties een negatieve impact heeft. Daarnaast lijken de implementatie en de wijdverspreide verkoop de integratie in gezondheidszorgsystemen te bemoeilijken. Met het oog op wereldwijde pandemieën, een vergrijzende samenleving, personeelstekorten, enz. zullen telegeneeskunde en telegezondheidszorg in de toekomst echter nog belangrijker en noodzakelijker worden.


BRK Starnberg vertrouwt op JAMES

De wijkvereniging BRK Starnberg breidt haar ondersteuning voor senioren uit met de introductie van het JAMES noodoproephorloge B7, dat een zelfstandiger leven mogelijk maakt en in noodgevallen directe communicatie met de alarmcentrale biedt. De [...]
meer info

ilogs op de Arabische gezondheid 2023

ilogs Healthcare, een toonaangevende leverancier van eHealth-oplossingen, heeft met succes deelgenomen aan de Arabic Health Exhibition in Dubai. De tentoonstelling is een van de grootste en belangrijkste evenementen in de gezondheidszorgsector en [...]
meer info

Proefproject Care about Care

Care about Care wil actoren in professionele thuiszorgecosystemen mondiger maken. Het zal nieuwe ICT-gebaseerde mogelijkheden bieden voor samenwerking en het delen van informatie om ouderen te helpen ouder te worden [...].
meer info
© 2024 ilogs gezondheidszorg GmbH
Selecteer uw regio
Oostenrijk
Duitsland
Verenigd Koninkrijk
De inhoud is aangepast aan het door jou geselecteerde land. Aanbiedingen, producten en prijzen kunnen per land verschillen.